Årsmøte i Markane IL:

Postet av Markane IL den 28. Nov 2013

Sakliste til årsmøtet i Markane IL torsdag 5.12.2013 kl.19.00 i Ullsheim.

Årets sakliste til årsmøtet i Markane IL er no klar. Du finn den under les meir nedanfor. Saklista med tilhøyrande vedlegg og årsmeldingar vert også sendt ut til alle medlemmar på epost.

Velkomne på årsmøte!

Styret i Markane IL

 

Sakliste til årsmøtet i Markane IL 05.12.2013 kl.19.00 i Ullsheim.

1. Opning av årsmøtet

1.1 Godkjenning av innkalling

1.2 Godkjenning av sakliste

1.3 Val av møteleiar

1.4 Val av referent

1.5 Val av to til å skrive under møteprotokoll

2. Årsmelding

3. Rekneskap

4. Rapport frå revisor

5. Anleggsplan

-Rehabilitering av lysanlegget

-Overnattingsbygg

-Sandvolleyballbane

6. Spelemiddelsøknad

-Rehabilitering av lysanlegget

-O-kartet "Stryn"

7.Innkomande saker

Sykkelgruppa i Markane IL

Pga manglande aktivitet og gode sykkeltilbod i

naboklubbar, vert sykkelgruppa i MIL

føreslegen nedlagt.

Framlegg til vedtak: Sykkelgruppa i MIL vert avslutta.

8. Kontingentar 2014

Framlegg om uendra kontingent i Markane IL for 2014:

Born (t.o.m 17 år): 300kr

Vaksne: 400kr

Familie: 1000kr

9. Budsjett

10. Val etter lovene

11. Orienteringssaker

HL 2014

Andre arrangement 2014

Jubileumsbok

Vel møtt!

Styret


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline