KM-helg 31.8-1.9.2013:

Postet av Markane IL den 19. Aug 2013

Markane IL og IL Veten innbyr til KM-helg i orientering.

KM-MELLOM LAURDAG 31.8. Arrangør: Markane IL

Samlingsplass: Ullsheimkrysset, ca. 10 min. frå RV 15,  merka ved Isbakken og ved Øyane. Parkering like ved samlingsplass.  Enkel kiosk

Kart: Utsnitt av kartet «Maurset». Målestokk 1:7500 og 1:5000, ekvidistanse 5m, laserutskrift. Første gong utgjeve 1987, totalrenovert 2012.

Start: Kl. 15.00. Det er ca. 5 min å gå til start

Løyper og klassar: (KM-klassar med utheva skrift) i tråd med vedtak på krinstinget i SFOK

Ca. lengde Klassar Kartmålestokk

3,1 km: A H 17 1:7500
2,3 km:  A D 17, H 15-16, H 50 1:7500

2,0 km:  A D 15-16, D 50,
D/H open A 1:7500
1,8 km:  B D 13-14, H 13-14 1:5000

2,3 km: 
C D 11-12, H 11-12, D 13-16C, H 13-16C, D/H open C 1:5000
1,7 km: 
N D 11-12N, D 13-16N, H 11-12N, H 13-16N, D/H open N* 1:5000

*høve til å delta utan tidtaking

Småtroll på samlingsplass (kr. 25,-). Barneparkering: Meld frå om behov ved påmelding

Påmeldingsfrist: Onsdag 28. august kl. 16.00 på e-post til Per Øen: per.oen@tussa.no med kopi til per-oee@online.no , eller tlf. 900 54 238Etter- og direktepåmelding inntil 1 time før start.

Påmelding skal innehalde namn, idrettslag, klasse og brikkenr. (Brikkeleige kr. 25,- for ikkje-medl. av Markane IL, gje beskjed ved påmelding)

Påmeldingsavgift:
Løparar t.o.m. 16 år kr. 65,-. Etter- og direktepåmelding + kr. 25,- .
Løparar f.o.m. 17 år kr. 110,-. Etter- og direktepåmelding + kr. 40,-

Premiering: Medaljar + 1/3 i KM-klassane, premie til vinnar i Open A og til vinnar i Open C, premie til alle andre løparar .

Garderobe: I det fri eller på Ullsheim (800m), transportabelt toalett ved samlingsplass.

Kontaktpersonar: Løpsleiar/løypeleggar: Per Øen, tlf. 900 54 238

Teknisk delegert: Irene Lunde

Velkomen!

Innbydinga kan også lastast ned i pdf-format nedanfor:

Innbyding til KM-mellom 31.8.2013 Arrangør: Markane IL

 

KM-LANG 1.9. Arrangør: IL Veten

Tid: Søndag 1.september kl.1000. Start kl.1100(5 min å gå til start).

Stad: På Sølvbergstøylen, merka frå rv. 613(bomveg)

Kart: Utskrift av Vangen Vest 1:10000, utgjeve 1998,(delvis rev..2013)km-klassar:1:10000,C og N-klassar 1:5000

KM-klassar:

7,5 km: H17
5,2 km: D17, H15-16, H50
3,5km: D15-16, D50, D/H60
2.5km: D/H 13-14,

Ikkje KM klassar:

2km C: D/H 10-12, C-open
1,5km: N-open.

Småtroll på samlingsplass

Påmelding til: Andres Bergset innan onsdag 28.august på epost anders.bergset@enivest.net med namn, klasse og brikkenummer

Påmeldingsavgift:
Løparar t.o.m. 16 år kr 65,-. Tillegg etterpåmelding kr 30,-.

Løparar f.o.m. 17år kr 110,-. Tillegg etterpåmelding kr 60,-.

Brikkeleige: kr 25,-

Premiering: Alle t.o.m. 12 år. Medaljar i KM klassar. Andre klassar:1/3

Overnatting: Kontakt Nordfjord Fritidssenter. (Telf.:48284874) Fleire alternativ for overnatting

Løpsleiar: Irene Kroken Bergset
TD:
Løypeleggar: Anders Bergset

Innbydinga kan lastast ned i pdf-format her:

Innbyding til KM langdistanse 1.9.2013. Arrangør: IL Veten

 


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline