Vår, ......og tid for DUGNAD !

Postet av Markane IL den 10. Mai 2006

Måndag 29, mai, kl 18.00 tek vi ein skikkeleg oppryddingsaksjon på Ullsheim. Dugnadsliste vert sendt pr. post og e-mail. Håpar alle kan møte ! Er det nokon andre enn oppsette på lista, som ynskjer å ta eit tak for anlegget vårt, er det berre og møte !!

D U G N A D  P Å  U L L S H E I M !

Måndag den 29. mai 2006, kl. 18.00

 

Det er vår, og fuglane kvitrar så vakkert ! Denne kvelden kan DU kvitre og synge saman med kjentfolk, over litt rusk, ei vaskebøtte, ei målingspann, o.l.

Det vert også servering av godsaker, som kaffi, saft, sveler eller det som måtte dukke opp i matfatet !

Vi gledar oss til ein skikkeleg oppryddingsaksjon !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plukke rusk på uteområdet :  sjef Endre Håberg.

Raskføtte  og sprudlande medhjelparar :   Oliver Svingeset, Leif Rune Myrvang, Atle Kroken, Johannes Håberg, Elin Håberg, Sigrid Bøe, Lars M. Gjørven, Martin Vonheim, Jonas Fænn.

Ta med hanskar !

 

Klippe småbusker her og der : sjef Torbjørn Hatledal  (+ tek seg av vekktransport av rusk)

Snedige og humørfylte medhjelparar : Gisle Bøe, Helge Kroken, Martin Flore Frøholm, Isak Fænn, Sindre Nordang, Runar Netland, Trygve S. Bøe, Jarle M. Gjørven, Johannes T. Bø.

Har De høveleg redskap til å sage/kutte småbusker, så er det fint om De kan ta det med !

 

Nedvask av hus :  sjef Eldbjørg Hatledal

Våryre og flittige medhjelparar :    Brynhild Sætren, Margit Hatledal, Grete Hatledal, Sunniva Myrvang, Linda Fænn, Bjørg Dybevoll, Åshild S. Bøe, Randi Bøe, Aslaug T. Bø, Hildegunn M. Gjørven, Ruth Solveig Netland, Åsa Svarstad, Bjarne Svarstad, Ed Nordang,  Ingemund Kroken.

Fint om De tek med: gardintrapp, lange kostar/moppar og bøtter, for vask av glas, veggar og tak !

 

Hildegunn Hatledal tek seg av rydding og vask av kjøkken m/lager, før dugnadsdagen, og sjekkar at det er nok vaskemiddel til dugnaden.

På dugnadsdagen skal ho syte for at det blir servering av mat og drikke !

 

Beising av bygningar : sjef Arvid Dybevoll

Nevenyttige og arbeidslystne medhjelparar :  Olav Langeset, Per Jakob Kyrkjeeide, Jørn Svingeset, Per Ove Kjøs, Jon Kjøs, Knut Bøe, Per Olav Dybevoll, Jostein Vonheim, Per Hatledal, Petter Slettenes, Egil Syversbråten, Arne Skrede, Kjell Svarstad, Eirik Bøe, Vegar S. Bøe,  Bjarte Vonheim, Anders Vonheim, Lars Ivar Hatledal, Øyvind Hatledal, Anders Maurset.

 

Arvid Hatledal har ansvar for at garasjen vert rydda, og at det er hengar på plass, til å kaste opp i skrot.

Han er også ansvarleg for at beis, og utstyr for beising er på plass. Skal prøve å skaffe 2 liftar.

Eldbjørg Hatledal har ansvar for at arneabygg vert rydda før nedvask. ( i hovedsak kontor og arkiv. På arkiv bør setjast opp fleire hyller.)

Paul Hatledal  har ansvar for at det er ryddig på dei tekniske romma før nedvask, event. kaste det som ikkje er i bruk.

 

Vi håpar at ALLE har anledning å hjelpe til ! Når ein stiller i flokk, kan ein få gjort utruleg mykje ! Er det umogleg for nokon, håpar vi at De kan skaffe ein i staden Dykkar !

Kjenner De andre som har lyst til å vere med, så for all del, ta dei med !!

Meld frå til Arvid Hatledal, telf. 906 37160, dersom De har problemer å få det til å klaffe denne kvelden !


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline