Skei, 13.april 2015:

Postet av Markane IL den 19. Mar 2015

Innbyding til kurs i løypelegging

 

Sogn og Fjordane orienteringskrins innbyr til kurs i løypelegging.

Stad: Skei (kva for lokale blir å kome attende til når vi kjenner deltakartalet)

Tidspunkt: Måndag 13. april kl 16.45 (17.30 for dei som ikkje vil ha middag).

Køyreplan: Kl 16.45 Middag. Kl 17.30 Kursstart. Kl 21.00 Slutt

Instruktør: Christian Frøyd

Fokus: Å lage gode løyper på rett nivå, særskilt N, C og B. Forventningar, krav, retningsliner osb.

Påmelding: Seinast 7. april ved e-post til johan.mageroy@mentor.no 

Det må vere min. 7 deltakarar. O-gruppene blir fakturert 250 kroner pr deltakar (uavhengig av mat).

Førebuing

I samlinga vil det vere praktiske løypeteikningsøvingar (kart/penn) og diskusjon. Deltakarane kan gjerne på førehand sende inn forslag til løyper som dei har teikna sjølv, eventuelt løyper frå lokale løp. Send desse til Christian.Froyd@hisf.noDeltakarane kan gjerne ha med seg PC med løypeleggjarprogram (OCAD eller Purple Pen) og kart-fil, men dette er ikkje eit krav.

Info om bruk av OCAD for løypelegging: http://www.orientering.no/arrangor/loypelegging/ocad/Sider/default.aspx 

Purple Pen er eit løypeleggingsprogram som kan installerast gratis. Programmet er minst like enkelt å leggje løyper med som OCAD. Nedlasting: http://purplepen.golde.org/download.htm 

Rettleiing: http://www.ok-moss.no/owiki/doku.php?id=veiledning:purplepen 

Med helsing Sogn og Fjordane Orienteringskrins

Innbydinga kan også lastast ned her: Innbyding til kurs i løypelegging.


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline