Trenarar si rolle i barneidrett.

Postet av Markane IL den 3. Nov 2015

Fredag 6.november, kl. 19.00 vert det føredrag "Trenarar si rolle i barneidrett -tilrettelegging og førebygging" i Frendesalen i Stryn kulturhus.

Føredragshaldarar vert Sjur Ole Svarstad, Kristin Roset og Jan Endre Nesdal.

Voksne for barn er ein organsiasjon som jobbar for trygg barndom og god psykisk helse for born og unge. I år har organisasjonen gått saman med Mental Helse og Leve i markering av Verdensdagen for psykisk helse. Vi ynskjer å sette fokus på den viktige jobben frivillege trenarar innan barneidretten gjer. Tema for verdensdagen er “Kast maska”. Dette er høgst relevant for frivillege trenarane som i løpet av sitt engasjement kan møte på born og unge med ulike utfordringar. Utfordringane kan blant anna vere spiseforstyrring.

Vi har sett saman eit program som skal bidra til auka kunnskap om spiseforstyrring og om korleis ein kan førebyggje tilfeller. Vi ynskjer og å ha fokus på den viktige jobben trenarane gjer som fremjar god psykisk helse blant born og unge. Målet vårt er å gje gode tips og idear som inspirerer til å halde fram som trenarar.

Program:

19:00 Springerinne Kristin Roset.

Eigne erfaring som idrettsutøvar med spiseforstyrring.

Trenaren si rolle i barneidrett. Korleis førebygge spiseforstyrringar? Kva teikn kan

trenarane sjå. Kva bør han/ho gjere?

Pause 20 min

20:20: Sjur Ole Svarstad - rekruttlandslagstrenar i langrenn.

Trenaren si rolle i barneidrett: Korleis tilrettelegge idrett for at alle skal oppleve

glede og meistring.

20:40: Jan Endre Nesdal - far og trenar innan turn.

Trenaren si rolle i barneidrett: Positive ringverknadar av å oppleve eit inkluderande

miljø, og å bli sett. Viktigheit for ein trenar "å sjå" alle uansett prestasjonsnivå.

Hovudmålgruppa er trenarar i barne og ungdomsidretten i Stryn og Hornindal kommune. Det er sjølvsagt ope for alle som ønskjer å høyre på.

Billett kr 100,- per pers.

Kontakt Anne Marie Svarstad, 926 090 77, anne.marie.svarstad@sfj.no. Voksne for Barn, Indre Nordfjord lokallag.

(Betal inn på 3705 26 50462, Voksne for Barn, Indre Nordfjord lokallag.

0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline